Slaappillen maken slapen gevaarlijk

In Amerika komt op alle verpakkingen van slaappillen binnenkort een ernstigere waarschuwing te staan dan tot nu toe het geval was over de mogelijke allergische reacties en vreemde slaappatronen die erdoor kunnen ontstaan.
Slaapmiddelen zijn een van de meest voorgeschreven soort pillen. Artsen worden steeds bezorgder om de bijwerkingen ervan: anafylaxie, een ernstige levensbedreigende allergische reactie, en angioedeem, diepe zwellingen rond ogen en lippen en soms ook handen en voeten. Die reacties kunnen al na één tablet ontstaan. Ook hebben patiënten meldingen gemaakt van vreemd slaapgedrag waarbij ze bijvoorbeeld gingen autorijden of een maaltijd klaarmaakten en opaten terwijl ze sliepen.
De Amerikaanse waakhond voor geneesmiddelen, de Food and Drug Administration (FDA), gaat de waarschuwingen op de bijsluiters bij slaappillen verscherpen om deze twee problemen onder de aandacht te brengen. De middelen waarom het gaat zijn onder andere zolpidem (Stilnoct®) en temazepam (Normison®)10.
Van de vreemde escapades tijdens het slapen was reeds bekend dat ze konden ontstaan bij slaapmiddelen uit de groep barbituraten, die in Nederland niet meer worden voorgeschreven, en bij enkele benzodiazepinen. De Nederlandse geneesmiddelenautoriteit en de Europese organisatie EMEA hebben na deze aankondiging van de FDA (nog) geen maatregelen genomen11.
10www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2007/NEW01587.html
11www.elsevier.nl/nieuws/wetenschap/artikel/asp/action/do.register/artnr/143772