Slaaptekort maakt emotioneel

Nieuw onderzoek van de University of British Columbia heeft aangetoond dat een te korte nachtrust mensen emotioneler doet reageren op stressvolle gebeurtenissen de volgende dag. Ook hun plezier in leuke dingen is minder.

Gewoonlijk voel je je gelukkiger als je op een dag iets positiefs ervaart. Maar de onderzoekers onder leiding van gezondheidspsychologe Nancy Sin ondekten dat wanneer je minder slaapt dan gewoonlijk, je ook minder positieve emoties haalt uit positieve gebeurtenissen.

Aan de hand van dagelijkse telefonische vraaggesprekken gedurende acht dagen analyseerden de onderzoekers de slaapduur van bijna 2000 mensen in de leeftijd van 33 tot 84 jaar en hoe deze mensen reageerden op negatieve en positieve situaties de volgende dag.

De deelnemers vertelden ook over stressvolle gebeurtenissen in hun dagelijks leven, zoals ruzies, sociale spanningen, stress op het werk of in het gezin en discriminatie. Wanneer mensen minder sliepen dan normaal, reageerden ze op deze stressvolle situaties geëmotioneerder dan anders.

Het onderzoek toont aan dat zelfs kleine schommelingen in de slaapduur gevolgen kunnen hebben in de manier waarop mensen reageren op gebeurtenissen in hun dagelijks leven.
Ook voor mensen met chronische gezondheidsproblemen, zoals hart-en vaatziekten, diabetes, en kanker, is slaap erg belangrijk, aldus de onderzoekers. Uit het onderzoek kwam naar voren dat juist voor mensen met chronische gezondheidsproblemen een wat langere slaapduur in vergelijking met hun normale slaapduur, de volgende dag resulteerde in betere reacties op positieve ervaringen.

De onderzoekers hopen dat hun onderzoek ertoe bijdraagt dat mensen het belang van slaap inzien en dat zij door een betere nachtrust ook een betere kwaliteit van leven krijgen en hun gezondheid op de lange termijn beter kunnen beschermen.

Bron: Health Psychol 2020 Sep 7 – Online publicatie