Snelle wandelaars hebben langer te leven

Elke dag wandelen is goed voor je, maar het tempo waarin je loopt kan ook de sleutel zijn. Hoe sneller je namelijk wandelt, des te langer zul je leven, zo luidt de conclusie van een onderzoek naar het wandeltempo van bijna 35.000 mensen in de leeftijd van 65 jaar en ouder.
De verschillen in wandeltempo zijn vooral significant vanaf de leeftijd van 75 jaar, aldus de onderzoekers van de University of Pittsburgh. De gemiddelde wandelsnelheid is ongeveer 0,8 m/seconde, maar bij een hoger tempo van 1 m/sec is de kans om over tien jaar nog in leven te zijn tot 87 procent hoger voor mannen, en tot 91 procent voor vrouwen.
De onderzoekers concludeerden dat de wandelsnelheid van iemand een even goede voorspeller is van de levensduur als de medische voorgeschiedenis, met gegevens als bloeddruk, gewicht en chronische ziekten, en keuzes op het gebied van leefstijl, zoals roken.
BRON: JAMA, 2011; 305: 93-94