Statines: kunnen ziekte van Parkison veroorzaken

Dagelijks nemen miljoenen mensen cholesterolverlagende statines in. Deze geneesmiddelen worden zo veilig geacht dat een ervan – simvastatine – in Engeland zelfs zonder recept bij de apotheek verkrijgbaar is. In Nederland is voor simvastatine wel een recept nodig.
Een nieuw onderzoek heeft echter het vermoeden doen ontstaan dat statines mogelijk de ziekte van Parkinson, een aandoening van het centrale zenuwstelsel, veroorzaken.
Statines leiden tot minder ‘slechte’ LDL-cholesterol, maar volgens dit nieuwe onderzoek van de Universiteit van North Carolina denkt men dat zo’n lage waarde voor LDL-cholesterol aanleiding kan zijn voor het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Patiënten hebben soms LDL-cholesterolwaarden die drie keer zo laag zijn als gemiddeld.
De onderzoekers vonden hun resultaten zo verontrustend dat zij meteen een heel groot onderzoek hebben opgezet onder 16.000 deelnemers.1
• Een nieuwe studie van Harvard heeft ontdekt dat slechts 8 procent van de mensen die statines gebruiken, ook werkelijk een hartaandoening heeft. Bij analyse van de uitkomsten van acht experimentele studies vonden zij ook dat de statines niet tot minder sterfte leidden, zelfs niet bij degenen die wel hartprobleem hadden.2
1 Mov Disord, epub 18 december 2006
2 Lancet, 2007; 369: 268-269