Statines zinloos bij gezonde mensen met hoog cholesterol

 

Een statine (cholesterolsyntheseremmer) maakt deel uit van de dagelijkse behandeling van veel mensen met een stijgend cholesterolgehalte, maar daardoor leven ze niet langer. In plaats daarvan hebben ze alleen maar meer kans op ziekte vanwege de vele bijwerkingen, waaronder cognitieve achteruitgang, geheugenverlies en schade aan zenuwen en spieren.
De bijeengebrachte resultaten van de gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken die tussen 1970 en 2009 zijn gepubliceerd wijzen uit dat deze middelen niet effectiever zijn dan een suikerklontje of placebo, als het gaat om preventie van overlijden aan een hartziekte. Onderzoekers van de universiteit van Cambridge analyseerden de resultaten van 11 onderzoeken naar de effectiviteit van statines, waaraan in totaal 65.000 proefpersonen hadden deelgenomen. Ongeveer de helft had een statine gebruikt, de andere helft een placebo. Degenen in de placebogroep hadden gemiddeld een hoger gehalte LDL ofwel het ‘slechte’ cholesterol dan degenen in de statinegroep. Toch overleed een vergelijkbaar aantal mensen in beide groepen binnen vier jaar.
Uit deze bevindingen valt op te maken dat statines kunnen helpen bij mensen die reeds een hartkwaal hebben, maar dat ze zinloos zijn bij mensen met enkel een hoog cholesterolgehalte, die verder gezond zijn.
 
BRON: Arch Intern Med, 2010; 170: 1024-1031