Steeds meer mensen kiezen voor medicinale cannabis

In Nederland is het legaal om cannabis te gebruiken. Ook voor bepaalde aandoeningen wordt steeds vaker voor cannabis gekozen, medicinale cannabis.

Lag het aantal gebruikers van medicinale cannabis in 2006 nog op zo’n 450 Nederlandse patiënten, inmiddels ligt dit aantal op zo’n 1800 Nederlandse patiënten.

Een toename met de jaren

Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg, schrijft deze aantallen in zijn brief gericht aan de Tweede Kamer. Bruins stelt dat er een geleidelijke groei is in Nederland van het aantal gebruikers van medicinale cannabis. Maar ook in het buitenland is een stijging te zien. Het valt te verwachten dat het aantal gebruikers alleen maar zal toenemen met de jaren.

Opnemen in het basispakket

Het afgelopen najaar kwam het Zorginstituut met het advies om medicinale cannabis niet op te nemen in het basispakket. Zij hadden op verzoek van Edith Schippers, de voorganger van Bruins, beoordeeld of er voldoende aanleiding was om af te wijken van het gangbare beleid om het gebruik van medicinale cannabis niet te vergoeden.

Volgens het Zorginstituut is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat de effectiviteit van medicinale cannabis kan aantonen bij bijvoorbeeld misselijkheid bij chemotherapie en chronische pijn. Om deze reden heeft Bruins er voor gekozen om het beleid dat medicinale cannabis niet wordt vergoed via het basispakket voort te zetten.

Bron: Medisch Contact