Stop met snurken: speel de didgeridoo

Een nieuw advies voor mensen die lijden aan slaperigheid overdag en snurken: speel de didgeridoo. Inderdaad, het antwoord van de Aboriginals op de doedelzak kan de kwaal helpen genezen, blijkt uit recent onderzoek.
25 Volwassenen die aan beide kwalen leden, werden in twee groepen verdeeld: een groep kreeg didgeridooles, de andere kwam op de wachtlijst voor het ziekenhuis (met andere woorden: deed niets). Na vier maanden hadden de patiënten uit de didgeridoogroep veel minder last van slaperigheid overdag en hadden ze veel minder perioden van nachtelijk snurken. De onderzoekers veronderstellen dat de spieren van de bovenste luchtwegen sterker worden en minder vlug ‘inklappen’ door het oefenen met de didgeridoo.
Enkele vragen blijven onbeantwoord: waarom kozen de onderzoekers eigenlijk voor de didgeridoo? En waaraan gaven de partners van de onderzochten de voorkeur: aan het snurken of aan de didgeridoo5?
5BMJ, 2006; 332: 286-288