Straling nog erger dan ze zeggen

Hoeveel straling kan een mens verdragen voordat het kankerverwekkend wordt? Bij een groot nieuw onderzoek onder meer dan 407.000 werkers in de nucleaire industrie is een nieuwe aanwijzing gevonden.
Ioniserende straling wordt weergegeven in millisievert, ofwel mSv. Volgens gezondheidsexperts zou het algemene publiek aan niet meer dan 1 mSv per jaar mogen blootstaan. Maar alleen al de achtergrondstraling die van nature wordt uitgezonden door radioactieve stoffen in verval in de aarde, bedraagt jaarlijks 3 mSv. Iemand die jaarlijks een CT-scan ondergaat, krijgt gemiddeld nog eens 10 mSv extra. Een radiogram geeft nog eens 4 mSv. Na extrapolatie over een periode van vijf jaar, wordt de gemiddelde burger blootgesteld aan 85 mSv: 15 mSv minder dan iemand die vijf jaar in een nucleaire krachtcentrale werkt en veel meer dan wat volgens onze regeringen veilig is.
Na een blootstelling aan 100 mSv per jaar gedurende vijf jaar zijn er bijna 10 procent meer doden door alle vormen van kanker uitgezonderd leukemie en longkanker. Met de laatste twee meegerekend stijgt de mortaliteit tot 19 procent, maar in sommige delen van het onderzoek tot wel 84,7 procent3.
3BMJ, 2005; 331: 77-80