Strenge opvoeding als marker depressie?

Volgens een nieuwe studie van de onderzoekers van de Universiteit Leuven zijn kinderen met strenge ouders gevoeliger voor depressie later in hun leven dan kinderen van mildere ouders. Onbuigzame ouders bedraden de hersenen van hun kinderen als het ware en worden zo vatbaarder voor psychische problemen.

De studie werd uitgevoerd bij 23 Belgische kinderen tussen 12 en 16 jaar die aangaven dat hun ouders zeer strikt waren. De geestelijke gezondheid van deze kinderen werd vervolgens vergeleken met die van 21 kinderen die zeiden ondersteunende ouders te hebben.

Ons DNA fungeert als een soort instructie die kan worden afgelezen en waardoor er vervolgens biologische processen in gang kunnen worden gezet. Ouders die fysiek straffen en/of psychologische manipulatie gebruiken, kunnen een extra reeks instructies in het DNA van een kind introduceren waardoor in het kind de manier waarop een gen wordt gelezen, verandert. Dat gebeurt door een proces dat methylering heet, een van de belangrijkste biochemische processen van het lichaam. Hierbij worden chemische moleculen aan het DNA toegevoegd en methylatie kan bijvoorbeeld de hoeveelheid van een enzym dat door een gen wordt geproduceerd, verhogen of verlagen. Een verhoogde variatie in methylatie wordt geassocieerd met depressie en juist dit zagen de onderzoekers bij de kinderen met strenge ouders. Kinderen die een ondersteunende opvoeding krijgen, hebben aanzienlijk minder kans om soortgelijke problemen te ontwikkelen, omdat deze set instructies in het DNA er dan anders uitziet.

Dr. Evelien Van Assche presenteerde de studie onlangs op het ECNP-congres in Wenen. De intentie van de onderzoekers is om te bepalen of de verhoogde methylatievariatie als marker is te gebruiken, waardoor in een vroeg stadium bepaald kan worden wie mogelijk een groter risico loopt op een depressie als gevolg van zijn of haar opvoeding.