Stress blijkt helemaal geen oorzaak van hoge bloeddruk

Volgens artsen is stress een belangrijke oorzaak van hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterolgehalte, maar bij recent onderzoek is er geen enkel verband gevonden.
De afgelopen dertig jaren zijn de bloeddruk en het cholesterolgehalte in de bevolking gedaald, maar is het stressniveau significant gestegen, zo blijkt uit een groot bevolkingsonderzoek. De onderzoekers volgden de gezondheid van 1462 vrouwen uit Gothenburg in Zweden sinds de jaren zestig. In die periode zijn de belangrijkste risicofactoren, hoge bloeddruk en cholesterol, gedaald terwijl het stressniveau meer dan verdubbelde. Tegenwoordig heeft 75 procent van de vrouwen in het onderzoek last van stress, ten opzichte van slechts 28 procent toen het onderzoek in 1968 begon.

BRON: Universiteit van Gothenburg