Stress en hoge bloeddruk

Volgens artsen is stress een belangrijke oorzaak van hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol, maar wellicht is dat niet terecht. Uit recent onderzoek valt geen enkel verband op te maken. De bloeddruk en het cholesterolgehalte van mensen zijn de afgelopen 30 jaar zelfs gedaald, terwijl het stressniveau significant gestegen is, zo blijkt uit een groot bevolkingsonderzoek.
In het onderzoek is sinds de jaren zestig de gezondheid bijgehouden van 1462 vrouwen in Gothenburg, Zweden. Sindsdien zijn de belangrijkste risicofactoren van hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol gedaald, terwijl het stressniveau meer dan twee keer zo hoog is geworden. Momenteel ervaart 75 procent van de vrouwen in het onderzoek stress, ten opzichte van slechts 28 procent bij de start van het onderzoek in 1968.
 

BRON: onderzoeksverslag van de Universiteit van Gothenburg; www.newsrx.com/health-articles/1563577.html