Stroom verlicht chronische pijn

Mensen die last hebben van chronische pijn en waarbij geen behandeling aanslaat, kunnen in de toekomst wellicht baat hebben bij electroden met lage stroomniveaus. Onderzoek toont aan dat lage elektrische stroom pijn kan verlagen.

Een team van onderzoekers uit Amerika onderzocht het effect van lage stroomniveaus bij mensen met chronische pijnklachten. De studie toonde aan dat lage elektrische stroomniveaus kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat pijnsignalen de hersenen bereiken. De onderzoekers hopen nu dat dit een stap is in de ontwikkeling van een behandeling tegen chronische pijn.

Twintig deelnemers met chronische rug- en/of beenpijn deden mee aan dit onderzoek. Zij hadden allen meerdere chronische aandoeningen en hiervoor al diverse behandelingen ondergaan, zonder resultaat. De onderzoekers implanteerden electroden over het ruggenmerg van de deelnemers. Vervolgens werden gedurende 15 dagen vier keer de pijnniveaus gemeten. Alle deelnemers gaven een pijnvermindering van tenminste 50 procent. Zeven zeiden zelfs dat hun pijn volledig verdwenen was. Een week nadat de elektroden verwijderd waren, werden deze niveaus nogmaals gemeten. Alle deelnemers merkten toen op dat hun pijn terugkeerde.

Eerdere studies lieten zien dat het gericht afgeven van elektrische impulsen kan worden gebruikt als alternatief voor medicatie. Deze eerdere studies richtten zich echter vooral op het indirect onderdrukken van de pijnsignalen. Deze nieuwe methode remt direct pijnsignalen, voordat ze naar de hersenen worden gestuurd.

Bron:  Science Translational Medicine, 2021; Vol 13, Issue 608