Sucrose, de eierstokgezondheid en PCOS

Het metabool syndroom kan bij vrouwen gepaard gaan met het polycysteus ovarium syndroom (PCOS). Tot nu toe was er een relatie bekend tussen de consumptie van geraffineerde koolhydraten en het ontstaan van het metabool syndroom. Een verband tussen koolhydraten, de eierstokgezondheid en PCOS was tot voor kort nog onbekend.

Vrouwen met PCOS hebben door een verstoring in de hormonale balans een onregelmatige menstruatiecyclus waarbij ook niet altijd een eisprong plaatsvindt. De eicellen die niet rijpen, blijven achter in de eierstokken en kunnen daar met vocht gevulde blaasjes vormen. PCOS zorgt meestal voor een verminderde vruchtbaarheid. Tussen de 5 en 15 procent van de vrouwen kampt met de aandoening. Er lijkt een erfelijke aanleg te zijn, maar een van de belangrijkste factoren is het bestaan van overgewicht. Verder is er een relatie tussen PCOS en het bestaan van diabetes type 2 en hart – en vaatziekten. Wetenschappers hebben daarom gekeken naar de rol van voeding op de eierstokgezondheid en in het bijzonder de invloed van sucrose op PCOS.

Sucrose ongunstig voor de eierstokgezondheid

De onderzoekers hebben de directe invloed van sucrose op de eierstokgezondheid onderzocht in een dieronderzoek. Daarnaast hebben ze de relatie tussen de inname van sucrose-houdende dranken en PCOS onderzocht in een groep vrouwen.

De dieren werden op een voedingspatroon gezet dat rijk was aan sucrose. Na 120 dagen waren de dieren die sucrose hadden geconsumeerd zwaarder dan de controlegroep en ze hadden vaker last van hyperglycaemie en insulineresistentie (twee indicatoren voor (pre)diabetes). De ratten die het sucroserijke dieet kregen, kwamen verder eerder in de puberteit. De eierstokgezondheid was echter aanmerkelijk slechter en de dieren hadden vaker vochtblaasjes in de eierstokken.

In de groep vrouwen die de wetenschappers onderzochten, bleek dat de vrouwen die relatief veel sucroserijke dranken dronken vaker last hadden van PCOS. De wetenschappers verklaren dan ook dat de inname van sucrose mogelijk ongunstig is voor de eierstokgezondheid (van mensen) en dat het beperken van de inname van toegevoegde/verborgen suikers, waaronder sucrose, gunstig kan zijn voor de eierstokgezondheid en mogelijk PCOS-klachten kan verminderen. Vervolgonderzoek moet dit verder uitwijzen.

Bron: Front. Endocrinol., 19 April 2021