Te weinig expertise infectieziekten in Engeland

In Engeland is er een ernstig tekort aan experts op het gebied van infectieziekten. Of dit land in staat is een grootschalige uitbraak van een infectieziekte of epidemie het hoofd te bieden, wordt op dit moment ernstig betwijfeld2.
2 BMJ, 2003; 327: 1200