Therapie met infraroodlicht tegen dementie

Lichttherapie is mogelijk een nieuwe behandelmethode voor mensen die lijden aan cognitieve achteruitgang of dementie. Wetenschappers toonden dit aan met een studie naar het effect van een PBM-helm, een helm met lichttherapie.

Onderzoeker, Dr. Paul Chazot, van de Durham Universiteit in Engeland startte jaren geleden met de ontwikkeling van dementietherapie door infraroodlicht. Samen met andere onderzoekers rondde hij onlangs een pilotstudie af naar een speciaal ontworpen helm die infrarood licht uitstraalt. Ze testten de helm bij mensen van middelbare leeftijd met milde cognitieve stoornissen en ontdekten dat de behandeling het geheugen, de verwerkingsvaardigheden en de motoriek verbeterde.

De helm draagt de naam Cerebrolite en is speciaal ontworpen voor thuisgebruik. In Medisch Dossier uit juli 2020 stond al een reportage over het gebruik van infraroodtherapie bij onder andere Parkinson, obesitas en de ziekte van Crohn. Dit nieuwe onderzoek focust volledig op de cognitieve achteruitgang.

De deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk en Spanje, verdeeld in een behandelings- en een placebogroep, droegen de helm gedurende 28 dagen 2 keer per dag 6 minuten. In totaal voltooiden 27 deelnemers de studie en de 2 follow-upbeoordelingen: 14  uit de behandelingsgroep en 13 uit de placebogroep. Tijdens de beoordelingen lieten de deelnemers uit de behandelingsgroep significante verbeteringen zien in de motorische functies, geheugenprestaties en de verwerkingssnelheid. Opvallend was dat er in de placebogroep juist verslechteringen te zien waren in de verwerkingssnelheid en geen verbeteringen op de andere vlakken.

Het onderzoek is kleinschalig en uitgevoerd met gezonde mensen. Daarom is volgens de onderzoekers meer onderzoek nodig om te begrijpen hoe lichttherapie kan worden gebruikt als therapie of in de preventie van cognitieve achteruitgang.

Bron: Photobiomod., Photomed. and Laser Surg., 2021: vol. 39; 654-660