Toxische chemicaliën veroorzaken kanker

Hoewel we ervan uitgaan dat blootstelling aan een enkele chemische stof in het milieu niet schadelijk is voor de mens, is bij de conventionele onderzoeken naar toxische chemicaliën nooit gekeken naar mogelijke effecten van combinaties. Daardoor is het gezondheidsrisico door blootstelling aan meerdere chemicaliën in de omgeving altijd ernstig onderschat4.
4 Townsend Lett Docs, 2003; april