Trials aangaande kanker niet representatief

Hoewel de meerderheid van de kankerpatiënten in de VS ouder is dan 65 jaar, worden deze patiënten niet opgenomen in trials naar behandelingen van kanker. Hierdoor ontstaat er een discrepantie tussen de onderzoeksresultaten en de resultaten van de behandeling en begeleiding in de praktijk.15
15 JAMA, 2003; 290: 27-8