Trials met geneesmiddelen: wie controleert?

Wat gebeurt er werkelijk bij een medische trial? Zijn de resultaten wel zoals beweerd wordt? En is het geteste middel wel zo effectief – en zo veilig – als de fabrikant beweert? De waarheid is dat we dat niet kunnen weten, omdat niemand de onderzoekers controleert.
Dat zou de functie moeten zijn van de regulerende instanties, zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). In Nederland is dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat in veel opzichten gelukkig strenger is, maar zich ook moet kunnen baseren op Amerikaans onderzoek. Uit recent onderzoek blijkt echter dat de FDA tussen 2000 en 2005 maar 1 procent van de medische trials gecontroleerd heeft. Voor klinische trials is er geen registratiesysteem, en de FDA heeft niet genoeg personeel om meer te controleren.
Arthur Caplan, voorzitter van de afdeling medische ethiek aan de universiteit van Pennsylvania, vindt dat ‘ratten en muizen in Amerika op veel gebieden beter beschermd worden als proefpersoon dan mensen’6.
6New York Times, 1 oktober 2007