Vaccins opnieuw in verband gebracht met autisme

Kinderen met autisme hebben een ‘buitengewoon hoog’ aluminiumgehalte in hun hersenen. En een mogelijke bron daarvoor zijn vaccinaties, zegt een wetenschapper. Aluminiumzouten worden toegevoegd aan vaccins om de immuunreactie te stimuleren.

Christopher Exley van de Britse Keele Universiteit trof de hoogste aluminiumwaarden aan die ooit zijn vermeld in de hersenen van vijf mensen die autisme hadden toen ze nog in leven waren.

De waarden waren in alle onderzochte hersenen even hoog, zelfs in die van een 15-jarige. Dat wijst erop dat het niet slechts om een opeenstapeling van omgevingsfactoren op de lange termijn gaat. De waarden waren op z’n minst tien keer zo hoog als je zou verwachten bij iemand van die leeftijd.

‘Misschien hebben we nu het veronderstelde verband tussen vaccinaties en een autismespectrumstoornis (ASS) gevonden, namelijk de toevoeging van aluminium-bevattende adjuvanten (hulpstoffen om een immuunrespons uit te lokken) aan het vaccin,’ schreef Exley in een begeleidend blog.

Het meeste aluminium werd gevonden in niet-neuronale cellen, wat erop wijst dat ontstekingscellen – die al vol aluminium zitten – via het bloed in de hersenen terechtkomen en de bloed-hersenbarrière passeren. Dit patroon is specifiek voor ASS-patiënten, zegt hij.

Er zijn verschillende theorieën waarom ASS-patiënten zulke grote hoeveelheden van het metaal in hun hersenen hebben. Er zou sprake kunnen zijn van een genetische aanleg, die hen vatbaarder maakt voor het opnemen en vasthouden van aluminium. Of het komt door adjuvanten in vaccins, of door een combinatie van beide.

Bron: J Trace Elem Med Biol, 2018; 46: 76-82