Verontreinigers al schadelijk voor kind in de baarmoeder

Kan de ontwikkeling van een kind schade oplopen door de hoeveelheid pesticiden en verontreinigers waaraan de moeder tijdens de zwangerschap heeft blootgestaan? Uit nieuw onderzoek lijkt op te maken dat de visuele en motorische vaardigheden van een kind inderdaad ernstig aangetast kunnen worden als de moeder blootgesteld is geweest aan een bovengemiddelde mate van vervuiling. In het onderzoek werd bijgehouden hoe de ontwikkeling van 121 kinderen in de leeftijd tussen drie en 23 maanden verliep. Ze waren allen geboren in de landelijke streek Cayambe in Ecuador, en hun moeders werkten in de snijbloemindustrie. Door hun werk stonden deze vrouwen bloot aan hoge concentraties pesticiden. De kinderen scoorden 8 procent lager op communicatievaardigheden en hadden ook slechtere visuele vaardigheden dan kinderen van moeders die niet in de snijbloemindustrie werkten.
Bron: Epidemiology, 2008; 19: 851-859