Verouderingsverschijnselen door medicijnen

Nieuw onderzoek heeft ontdekt dat veel problemen die aan ouderdom worden toegeschreven – zoals vallen, duizeligheid en een groter risico op beroerte – in werkelijkheid een direct gevolg zijn van receptgeneesmiddelen. SSRI-antidepressiva kunnen nu aan die lijst worden toegevoegd.

De SSRI’s (selectieve serotonine heropnameremmers), waaronder Prozac, worden vaak aan ouderen voorgeschreven om te helpen leven met een depressie. Een nieuw onderzoek van de universiteit van Nottingham heeft echter ontdekt dat ze ouderdomssymptomen met zich meebrengen. Ze vervroegden de sterfdatum, veroorzaakten een beroerte, een val of een fractuur, en lokten hyponatriëmie (een te laag zoutgehalte in het bloed) of een epileptische aanval uit.

De wetenschappers ontdekten dit nadat ze de gezondheidsstatus van 60.746 patiënten van 65 jaar en ouder hadden geanalyseerd die onlangs de diagnose depressie hadden gekregen. 89 procent van hen kreeg een antidepressivum, waarvan 57 procent een SSRI. De SSRI’s die de meeste kans op deze symptomen gaven, waren tradozone (niet in gebruik in Nederland), mirtazapine (remeron) en venlafaxine (efexor). De risico’s waren het grootst tijdens de eerste 28 dagen van de behandeling en in de eerste maand na het stoppen.

In het eerstkomende nummer van Medisch Dossier zal een artikel worden opgenomen over de invloed van geneesmiddelen op het verouderingsproces.

BRON: BMJ, 2011; 343: d4551