Verschil in ‘normale’ bloeddruk tussen man en vrouw

Zijn we zover dat we de waardes van onze bloeddruk die zorgen voor gezondheidsrisico’s moeten aanpassen? Een nieuwe studie uit de Verenigde Staten toont een verschil aan in de bloeddrukdrempel tussen de mannen en de vrouwen. Bij vrouwen zou een lagere waarde al meer risico’s met zich meebrengen op hart- en vaatziekten.

De nieuwe studie van het Smidt Heart Institute in Cedars-Sinai toont aan dat vrouwen een lager normaal bloeddrukbereik hebben in vergelijking met mannen.

Een totaalaantal van 27.542 deelnemers deed mee aan de studie die 40 jaar duurde. Van de deelnemers was 54 procent vrouw. Bij aanvang had geen enkele deelnemer enige vorm van hart- of vaatziekte. Gedurende de onderzoeksperiode ontwikkelden 7424 deelnemers deze wel. Zo kwamen hartinfarcten, hartfalen en beroertes voor. Van deze groep patiënten was 44 procent vrouw.

Het onderzoeksteam concludeerde dat 120 mm Hg de risicodrempel was bij mannen en 110 mm Hg of lager de risicodrempel bij vrouwen. Bloeddrukniveaus die hoger waren dan deze drempels, werden in verband gebracht met het risico op het ontwikkelen van alle vormen van hart- en vaatziekten, waaronder een hartaanval, hartfalen en beroertes.

Volgens het onderzoeksteam suggereren deze bevindingen dat dezelfde benadering in bloeddruk van mannen en vrouwen schadelijk kan zijn voor de gezondheid van een vrouw. Het team raadt dan ook om de bloedrukrichtlijnen opnieuw te beoordelen.

In Nederland geldt dat een bloeddruk bij volwassenen – voor zowel man als vrouw – boven de 140/80 wordt gezien als een te hoge bloeddruk met risico op hart- en vaatziekten.
Meer lezen over het vrouwenhart, lees het interview met Janneke Wittekoek

Bron: Circulation. 2021;143:761–763