Vervolgonderzoek darmkanker weinig zinvol

Het opnieuw onderzoeken van mensen bij wie poliepen in de dikke darm zijn verwijderd, draagt nauwelijks bij aan een betere gezondheid. Dit blijkt uit een controle door onderzoekers van VUmc, AMC en het Nederlands Kankerinstituut.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Sinds 2014 loopt er in Nederland een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Mannen en vrouwen tussen de 55 en 77 doen elke twee jaar een ontlastingstest. Als er bloed in de ontlasting wordt gevonden, dan volgt er een kijkonderzoek. Mensen bij wie kanker wordt gevonden, krijgen daarvoor een behandeling. Worden er goedaardige poliepen aangetroffen, dan worden deze verwijderd.

Herhaald kijkonderzoek levert weinig op

Mensen met poliepen hebben een verhoogd risico op nieuwe poliepen en darmkanker. Daarom ondergaan zij elke drie of vijf jaar een nieuw kijkonderzoek, ook wel ‘surveillance’ genoemd. Uit de controles door de wetenschappers blijkt dat dit vervolgonderzoek weinig extra gezondheidswinst oplevert.

‘Door het bevolkingsonderzoek daalt de darmkankersterfte waarschijnlijk met circa 50 procent. Het vervolgonderzoek levert naar verwachting slechts een extra daling van 2 procent op. Daarvoor moeten veel mensen een dure en onplezierige coloscopie ondergaan,’ aldus de onderzoekers.

Aanzienlijke besparing door beperking onderzoek

Minder vaak doen van kijkonderzoek levert een flinke besparing op. De onderzoekers adviseren om de meest intensieve ‘surveillance’-onderzoeken om de vijf jaar in plaats van om de drie jaar te doen. Dat bespaart 15 miljoen euro per jaar terwijl het aantal sterfgevallen nagenoeg gelijk blijft.

Bron: Het Parool