Virussen zijn seksistisch

Zijn virussen seksistisch? Er zijn in elk geval aanwijzingen dat ze, om zelf te kunnen overleven, bij mannen soms agressiever zijn en bij vrouwen vriendelijker.
Het was al bekend dat sommige infecties bij vrouwen goedaardiger verlopen. Dat werd altijd toegeschreven aan het feit dat het immuunsysteem bij mannen en vrouwen verschillend functioneert. Maar nu denken twee onderzoekers van de Royal Holloway Universiteit van Londen in Surrey dat de virulentie (het vermogen om ziek te maken) van het virus zelf anders is.
Ze gebruikten een model voor verticale en voor horizontale ziekte-overdracht. Daar kwam de ‘intrigerende’ mogelijkheid uit dat virussen vriendelijker zijn bij vrouwen, omdat vrouwen unieke manieren hebben om een virusinfectie over te dragen, zoals tijdens een bevalling of door borstvoeding. Als het virus te virulent is en zijn gastvrouw, in dit geval de kraamvrouw, doodt, kan het zich niet meer verspreiden naar het kind.
De onderzoekers hebben aangetoond dat er – althans in theorie – verschillen in virulentie mogelijk zijn afhankelijk van de sekse van het ‘gastlichaam’.
Nat Commun, 2016; 7: 13849