Visolie goed voor kinderhersenen

Supplementen met visolie bleken bij een kleine groep schoolkinderen een spectaculair snellere leervaardigheid op te leveren en de hersengroei te stimuleren. Na slechts drie maanden liepen de kinderen in leesvaardigheid een jaar vóór op hun leeftijdgenoten en was hun handschrift netter en nauwkeuriger. Het meest verbijsterend was wel dat hun hersenen zich in die drie maanden ontwikkelden tot een stadium dat normaliter in drie jaar groei bereikt wordt. Uit de gemaakte hersenscans bleek dat hun gehalte aan NAA (N-acetylaspartaat) veel hoger was. Dat is een stof die als indicator van hersengroei kan dienen.
De kinderen kregen dagelijks twee supplementen VegEPA, waarin zowel omega-3- als omega-6-vetzuren zitten, en ze werden aangespoord tot een actievere dagindeling, minder fastfood en minder frisdrank2.
2The Times, 12 maart 2007