Vitamine B12 voor de darmflora

Het gebruik van een hoge dosering vitamine B12 uit een supplement kan de hoeveelheid B12 in de darm verhogen. Welke gevolgen heeft dit voor de darmflora?

Het is al enige tijd bekend dat een gezonde darmflora in staat is om zelf verschillende B-vitamines te maken, waaronder vitamine B12. Het cobalamine wordt met name in de dikke darm geproduceerd, waar het niet goed meer opgenomen kan worden in het lichaam. Het lijkt erop dat de bacteriën de vitamine eerder voor zichzelf produceren, dan voor ons.

Gebruik van een vitamine B12 supplement verandert de concentratie cobalamine in de dikke darm. Wetenschappers hebben bij muizen gekeken welke effecten dit heeft op de darmen en de darmflora.

B12 heeft invloed op de darmflora

De vraag was of een vitamine B12 supplement de concentratie vitamine B12 die de darmflora zelf aanmaakt beïnvloed; of het supplement invloed heeft op de darmflora en of dit het ontstaan van darmontstekingen in de hand kan werken. Muizen kregen hiervoor cyanocobalamine toegediend in een dosering die voor mensen overeenkomt met 5 mg vitamine B12 per dag. Na gebruik werden het actief B12 en verschillende afgeleiden van vitamine B12 in de darmen en de ontlasting gemeten. Ook werd de samenstelling van de darmflora geanalyseerd en werd getest of de muizen gevoeliger waren geworden voor het ontwikkelen van darmontstekingen.

Gebruik van B12 resulteerde in een 130 keer hogere concentratie vitamine B12 in de darmen en in de ontlasting, tegelijkertijd nam de hoeveelheid vitamine B12 die de muizen zelf aanmaakte af. Grote verschuivingen in de darmflora konden de wetenschappers niet vinden, maar ze zagen wel dat het toedienen van B12 zorgde voor een selectieve afname van de gunstige Bacteroides bacteriën.

Vervolgonderzoek moet nu uitwijzen of deze veranderingen in de darmen ook plaatsvinden bij mensen.

Bron: Gut Microbes. 2019 May 7:1-9.