Vitamine C kan dus toch kanker verdrijven

Vitamine C in zeer hoge doseringen kan kanker verdrijven, zoals Linus Pauling, natuur- en scheikundige en winnaar van de Nobelprijs, al dacht. Door onderzoekers aan het National Institute of Health in Bethesda is deze theorie aangetoond door laboratoriumproeven. Ze pasten zeer hoge doses vitamine-C-ascorbaat toe op negen kweken van kankercellen. Bij vijf celgroepen overleefde maar de helft van de cellen, en de groei van lymfoomcellen werd ‘gereduceerd met minimaal 99 procent’. Met andere woorden: de vitamine doodde de kankercellen en verhinderde dat ze opnieuw ontstonden1.
1Proc Nat Acad Sci, online 10.1073/pnas.0506390102