Vitaminetekort kan migraineaanval veroorzaken

Vitaminetekort kan migraineaanval veroorzaken
Vitaminesupplementen zouden weleens een effectieve behandeling van migraine kunnen zijn, nu onderzoekers hebben ontdekt dat de overgrote meerderheid van migrainelijders een tekort heeft aan vitamine D, B2 (riboflavine) en co-enzym Q10.
Een ‘groot percentage’ van de kinderen en jongvolwassenen hebben een vitaminetekort, vooral aan vitaminen die in eerdere onderzoeken bleken samen te hangen met migraine.
Onderzoekers van het Amerikaanse Cincinnati Kinderziekenhuis ontdekten de vitaminetekorten toen ze de bloedmonsters van een grote groep jonge migrainepatiënten analyseerden. Ze testten het bloed vooral op vitamine D, riboflavine, co-enzym Q10 en foliumzuur (vitamine B11).
De meeste patiënten hadden een licht tekort, en kregen medicijnen en vitaminesupplementen voorgeschreven. Maar omdat ze ook medicijnen kregen, weten de onderzoekers niet zeker of de supplementen effectief waren.
De tekorten liepen uiteen, afhankelijk van het geslacht en de leeftijd van de patiënten: meisjes en jonge vrouwen hadden vaker een tekort aan co-enzym Q10, terwijl er meer jongens en jonge mannen waren met een tekort aan vitamine D (die vaak de ‘zonnevitamine’ wordt genoemd omdat zonlicht de voornaamste bron is).
Chronische migrainelijders hadden vaker een tekort aan co-enzym Q10 en riboflavine.
Bron: Proceedings of the annual scientific meeting of the American Headache Society, San Diego, 10 juni 2016