Voeding en psychische gezondheid

In opdracht van ZonMw, een Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en gezondheidsinnovatie, hebben onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit in Heerlen de bestaande wetenschappelijke kennis over de relatie tussen voeding en psychische aandoeningen geïnventariseerd. De kennis die de onderzoekers hieruit vervolgens hebben gedestilleerd, hebben zij gebundeld in een synthese.

Beschikbare wetenschap

Het onderzoeksteam bestudeerde de beschikbare wetenschappelijke literatuur over de relatie tussen voeding en psychische aandoeningen in het vroege leven (prenataal/kinderleeftijd), de adolescentie (12 – 25 jaar) en de volwassenheid (> 25 jaar). De aandoeningen ADHD en ASS (alleen bij kinderen), angststoornissen, depressieve stoornissen en psychotische stoornissen stonden centraal in het onderzoek. Deze aandoeningen werden gerelateerd aan voedingspatronen, meervoudig onverzadigde vetzuren (N-3 en N 6-vetzuren) en enkele vitaminen en mineralen. Daarbij werd niet alleen de rol van voedingspatronen en nutriënten in het voorkomen van een van deze aandoeningen onderzocht, maar ook het effect in de behandeling van psychische aandoeningen. Ook bekeken de onderzoekers of in de richtlijnen en zorgstandaarden voor behandeling voedingsadviezen staan en of er in de zorgpraktijk voedingsadviezen worden gegeven aan mensen met psychische aandoeningen.

Samenhang afname depressie

Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat gezonde voedingspatronen kunnen leiden tot een lagere kans op depressieve klachten bij volwassenen.
Een aanvulling met omega 3-vetzuren kan een meerwaarde hebben in de behandeling van een depressie bij volwassenen, met name wanneer antidepressiva worden gebruikt. Ook blijkt dat bij kinderen een omega 3-vetzuursuppletie kan resulteren in een afname van ADHD-symptomen.

Volgens de onderzoekers is er al veel kennis voorhanden, maar zijn er tegelijkertijd veel hiaten. Vooral voor kinderen en adolescenten moet de relatie tussen voeding en psychische gesteldheid nog beter onderzocht worden.

ZonMw 2019