Volle maan geen oorzaak van insulten

In tegenstelling tot wat velen denken veroorzaakt volle maan geen aanvallen bij mensen met epilepsie. Wel lijken er bij volle maan meer niet-epileptische insulten voor te komen.
Een onderzoeksteam in Florida ging na hoeveel en wat voor insulten er in drie jaar tijd voorkwamen bij de vier verschillende fasen van de maan. Het aantal epileptische aanvallen bleek het laagst bij volle maan en het hoogst als de maan in zijn vierde kwadrant stond. Niet-epileptische aanvallen traden juist vaker op bij volle maan8.
 

COMMENTAAR VAN DE REDACTIE: Dit zijn intrigerende uitkomsten. Een niet-epileptische aanval onderscheidt zich van een epileptische doordat hij niet ontstaat door elektrische afwijkingen in de hersenen, maar door psychologische of fysiologische omstandigheden, zoals stress of een laag bloedsuikergehalte. Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat de biochemische processen in ons lichaam op de stand van de maan reageren, zij het in lichte mate. In plaats van te stellen, zoals de onderzoekers van dit team deden, dat het verband tussen de maan en epilepsie een mythe is, zouden ze zich beter kunnen afvragen wat de invloed van de maan is op de hormoonbalans die ons helpt om te gaan met stress, suikermetabolisme en andere aspecten van het leven.
8 Epilepsy Behav, online: doi:10.106/j.yebeh.2004.04.001