Voorkóm hartaanvallen: met pizza

Bij mensen in Italië die regelmatig pizza’s eten, kwamen 38 tot 56 procent minder hartaanvallen voor dan bij mensen die geen pizza’s eten. Misschien is dit te danken aan het lycopeen dat in de tomaten zit, of aan de olijfolie, of aan beide10.
10Eur J Clin Nutr, advance online publication 12 mei 2004; doi:10.1038/sj.ejcn.1601997