Voorkom operatie van etalagebenen met een looptraining

Ga voor begeleiding van een looptraining naar een fysiotherapeut bij klachten die te maken hebben met etalagebenen. Dit concludeert Zorginstituut Nederland in het rapport Eindevaluatie Perifeer Arterieel Vaatlijden.1 Door deze looptraining daalt het aantal patiënten dat gedotterd of geopereerd moet worden.

Claudicatio Intermittens (CI), oftewel etalagebenen, wordt veroorzaakt door een vernauwing of afsluiting in de slagader naar het been door slagaderverkalking. Dit zorgt voor krampachtige pijn in één of beide benen bij een wandeling, koude voeten, bleke benen bij het optillen en rode verkleuring bij het naar beneden hangen van de benen. In Nederland hebben naar schatting 85.000 mensen last van etalagebenen.

Voorheen stuurde de huisarts patiënten door naar de vaatchirurg voor een behandeling. In 2016 stelde zorgverleners, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars vast dat een operatie niet altijd de beste behandelmethode is. De laatste jaren is dan ook met succes de looptraining aangeboden. Bij acht op de tien mensen voorkomt looptherapie een dotterbehandeling of operatie.

Slagadervernauwing is een normaal verouderingsproces. Factoren als roken, overgewicht, hoge bloeddruk of cholesterol, erfelijke aanleg en diabetes geven een hoger risico. Om een looptherapie, dotterbehandeling of operatie te voorkomen, kun je natuurlijk zelf ook veel doen. Belangrijk is om de doorbloeding in het been goed te houden. Stop met roken, wandel meer en kies voor gezonde voeding. Kies bij de wandeling bijvoorbeeld voor deze oefening2:
· wandel tot klachten optreden en dan nog tien passen of meer
· rust uit tot de klachten verdwenen zijn
· herhaal deze oefening enkele malen gedurende vijftien tot dertig minuten
· doe de wandeloefeningen drie keer per dag en gedurende minimaal zes maanden

Bronnen:
1 Zorginstituut Nederland, 2021; publ. rapport
2 Viecuri, 2021; broch. looptherapie