Vrees voor slaapstoornis door vaccin tegen Mexicaanse griep

Het vaccin tegen de Mexicaanse griep, dat in allerijl op de markt werd gebracht uit vrees voor een pandemie die vervolgens uitbleef, kan narcolepsie veroorzaken, een verstoring van het normale slaappatroon.
Het Zweedse geneesmiddelentoezicht, de Medical Products Agency, kwam tot die ontdekking toen het de negatieve bijwerkingen bij gevaccineerden, waaronder kinderen van 12 tot 16 jaar, inventariseerde. Allen waren ingeënt met het vaccin Pandemrix, een product van GlaxoSmithKline (GSK). Gangbare reacties waren koorts, hoofdpijn en hoesten. Men begon zich pas echt zorgen te maken toen ook narcolepsie werd gerapporteerd, een chronische slaapstoornis die naar het zich laat aanzien ongeveer een maand na de vaccinatie kan optreden.
De Zweedse gezondheidsautoriteiten kochten 18 miljoen doses Pandemrix in, voldoende om elke inwoner tweemaal in te enten.
In Finland kwam het geneesmiddelentoezicht tot gelijksoortige bevindingen wat narcolepsie betreft. Ongeveer 2,5 miljoen Finnen waren ingeënt. Naar de 750 gevallen waarin bijwerkingen werden gerapporteerd wordt nader onderzoek verricht.
GSK verdiende 698 miljoen pond (730 miljoen euro) aan Pandemrix, wat het bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal van 2010 met 17 procent omhoog stuwde.

BRON: AFP, 20 augustus 2010