Vrije tijd geen garantie voor geluk

Kom je om in de vrije tijd? Besteed deze dan nuttig, want te veel vrije tijd kan omslaan in een minder gelukkig leven. Nieuw onderzoek suggereert dat meer dan twee uur vrije tijd per dag geen garantie is voor geluk.

Een onderzoeksteam van de Universiteit van Pennsylvania verzamelde de gegevens uit een reeks online enquêtes en experimenten om de relatie tussen vrije tijd en persoonlijk welzijn te onderzoeken. We kennen allemaal het gevoel van stress als we te veel moeten doen en te weinig tijd voor onszelf hebben. De onderzoekers laten nu zien dat een overschot aan vrije tijd ook averechts kan werken. Zij geven aan dat mensen met te veel vrije tijd een gebrek aan productiviteit en doelgerichtheid voelen; dit maakt hen meer ontevreden en ongelukkiger.

Voor het onderzoek verzamelden ze gegevens van ongeveer 21.700 Amerikaanse volwassenen tussen 2012 en 2013. Hieruit bleek dat geluksgevoelens wel degelijk toenamen met meer vrije tijd, maar slechts tot op zekere hoogte. Uit een tweede verzameling van data van bijna 14.000 werkende Amerikanen tussen 1992 en 2008 bleek hetzelfde. Het keerpunt van naar het ongelukkigere gevoel ontstond bij meer dan vijf uur vrije tijd per dag.

Verdere experimenten toonden aan dat ook de invulling van vrije tijd een rol kan spelen. Mensen die hun vrije tijd besteden aan sociale of productieve activiteiten hadden veel minder last van ontevreden gevoelens. Het onderzoek benadrukt dan ook dat het aantal dagelijkse uren dat iemand per dag naar eigen inzicht kan besteden en de manier waarop deze uren worden ingevuld bepalen hoe happy diegene is.

De onderzoekers merken tegelijkertijd op dat er veel zaken een rol spelen bij de tevredenheid van mensen over hun leven. Hoe we onze tijd besteden is er maar één van.

Bron: APA PsycNet, 2021; 10137