Vrouwen overlijden vaker na hartstilstand

Er is steeds meer bewijs dat een vrouwenhart anders werkt dan een mannenhart. Vrouwen die buiten het ziekenhuis worden getroffen door een hartstilstand, zijn doorgaans veel slechter af dan mannen. Ze worden minder vaak gereanimeerd en overlijden vaker.

Ook de openbaring van hartfalen bij vrouwen is anders dan bij mannen. Postdoc-onderzoeker Marieke Blom en promovenda Iris Oving van het Amsterdam UMC onderzochten de verschillende fases van een hartstilstand bij mannen en vrouwen.

Hartstilstand herkennen

Een hartstilstand bestaat uit verschillende fases die afzonderlijk de overlevingskans beïnvloeden. De eerste fase is het herkennen dat iemand een hartstilstand heeft. Mannen en vrouwen krijgen ongeveer even vaak een plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis. Blom en Oving zagen dat vrouwen minder vaak gereanimeerd worden door omstanders. Volgens hen lopen vrouwen meer risico een hartstilstand te krijgen als er niemand in de buurt is, omdat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen en daardoor vaker alleen zijn.

Verschillen man en vrouw

Ook zijn de symptomen van een hartstilstand anders bij vrouwen, waardoor het voor omstanders niet altijd duidelijk is dat er sprake is van een hartstilstand. De onderzoekers vermoeden dat omstanders hierdoor minder snel overgaan tot reanimeren.

Een ander wezenlijk verschil is het schokbaar beginritme, dat bepaalt of iemand een hartstilstand overleeft. Veel vrouwen hebben dit schokbaar beginritme niet. Hierdoor helpt een schok van een defibrillator meestal niet. Volgens Blom en Oving heeft reanimeren dan nog wel zin. Het duwen op de borst kan het hart weer in zijn goede ritme krijgen.

Overlevingskansen verbeteren

Blom en Oving adviseren omstanders die twijfelen over een hartstilstand om 112 te bellen en de instructies van de centralist te volgen, deze herkent een hartstilstand bij een vrouw even snel als bij een man.

Bron: Eur Heart J. 2019 May 21. pii: ehz297