Waarom thuis bevallen misschien het best is

Uit een onderzoek onder zeven Britse kraamklinieken bleek dat alle klinieken met een groot gebrek aan personeel kampten en dat de vakbekwaamheid van de verloskundigen in de klinieken enorm uiteenliep. In de korte tijd die de onderzoekers in elke kraamkliniek doorbrachten, noteerden ze een groot aantal ‘bijna-missers’: ongelukken die bijna plaatsvonden en rampzalig hadden kunnen zijn voor moeder of baby.3
3 BMJ, 2003; 327: 584-6