tinnitus oorsuizen

Week van het Oorsuizen

Het is de Week van het Oorsuizen. Mensen met tinnitus horen een constante piep, brom, sis, fluit of ruis in één of beide oren zonder dat er een geluidsbron aanwijsbaar is. Maar liefst 10 tot 15 procent van de bevolking kampt met de aandoening. Voor 1 tot 4 procent geldt dat zij ernstige last ondervinden. Het beïnvloedt de slaap, concentratie en het functioneren op bijvoorbeeld het werk.

Voor de Week van het Oorsuizen delen we enkele Medisch Dossierartikelen over tinnitus. Bekijk ook het boek ‘Over Tinnitus’ in onze boekshop. Wellicht geeft deze input jou of een ander met deze aandoening weer nieuwe handvatten om de klachten te verhelpen of te verlichten.

Artikelen over tinnitus

Boek Over Tinnitus

Helaas krijgen patiënten maar al te vaak de boodschap: ‘Je moet ermee leren leven.’ Professor Bart Vinck en Karel Vingerhoet gaan in op vele vragen rondom tinnitus. Bekijk het boek