Weer hoop voor kinderen met ME

Een nieuwe therapie die osteopathie combineert met neurolinguïstisch programmeren kan kinderen met een milde vorm van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en myalgische encefalomyelitis (ME) helpen, zo blijkt uit onderzoek.

De zogenoemde Lightning Process therapie is een doeltreffend alternatief voor de standaardbehandeling van een aandoening die ongeveer 3 procent van alle kinderen treft; en gemiddeld genomen missen jonge ME patiëntjes een jaar aan school.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is de standaardbehandeling voor CVS en ME, maar kinderen die met CGT én Lightning Process therapie behandeld werden lieten een veel snellere en sterkere verbetering zien van hun klachten, zoals vermoeidheid en angst. Na een jaar hadden ze ook minder depressieve klachten en was hun schoolverzuim afgenomen, aldus onderzoekers van de Universiteit van Bristol.

Lightning Process therapie

Aan het onderzoek namen honderd middelbare schoolkinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar deel, die de diagnose CVS of ME kregen. De helft ervan kreeg CGT plus Lightning Process therapie, terwijl de anderen alleen CGT kregen. Het resultaat werd gemeten na zes en na twaalf maanden.
Hoewel de Lightning Process therapie in Groot-Brittannië niet vergoed wordt door de NHS (National Health Service) en een training € 700,- kost, is dit nog steeds de moeite waard, zo stellen de onderzoekers.

Dit was de eerste gerandomiseerde trial met de door osteopaat Phil Parker ontwikkelde Lightning Process therapie. Hoofdonderzoeker Esther Crawley besloot met dit onderzoek te starten nadat veel ouders vragen stelden over deze methode.

De meeste deskundigen zijn het er inmiddels over eens dat CVS een lichamelijke aandoening is, die vaak ontstaat na een virusinfectie. Lightning Process therapie werkt met lichamelijke bewegingen om de hersenen te stimuleren en zo helende zenuwbanen toegankelijk te maken.

Bron: Arch Dis Child. 2017 Sep 20. pii: archdischild-2017-313375