Wekelijks uurtje sporten voorkomt depressies

Deze week aandacht voor twee studies naar het effect van sporten op depressies. We weten allemaal dat sporten goed is voor lichaam en geest, maar is dat te bewijzen?

Braziliaans onderzoek

Braziliaanse onderzoekers van de Universidade Federal in Rio de Janeiro publiceerden in het tijdschrift Neuropsychobiology een studie onder ouderen naar de relatie tussen depressies en bewegen. Zij verdeelden 25 depressieve patiënten tussen 60 en 81 jaar in drie groepen. Alle deelnemers kregen medicijnen. Twee groepen deden vervolgens een periode aan cardiotraining of aan krachttraining en de controlegroep sportte niet. Bij de sportende deelnemers verdween of verminderde de depressie vaker dan bij de proefpersonen in de controlegroep. Er was geen verschil tussen het effect van cardiotraining of krachttraining. De onderzoekers concludeerden daarom dat kracht- en cardiotraining in combinatie met medicijnen goed kan werken voor ouderen die lijden aan een depressieve aandoening.

Massachusetts, VS

Een tweede studie is uitgevoerd door onderzoekers van het Massachusetts General Hospital (MGH). Zij analyseerden data van bijna 8.000 personen uit de zogeheten Partners Healthcare Biobank. Deze onderzoekers ontdekten dat lichamelijke activiteit de kans op depressies aanzienlijk kan verminderen, zelfs bij mensen die genetisch meer vatbaar zijn voor een depressieve aandoening.
Het team meldde deze bevindingen in het tijdschrift Depression and Anxiety. De onderzoekers hopen dat zorgverleners met de empirische uitkomsten van hun studie lichaamsbeweging als eerstelijnshulp inzetten voor patiënten met een hoger familiair risico op depressie.

Neuropsychobiology. 2019 Oct 28:1-9