Werking ginseng afhankelijk van de darmflora

Er blijken verschillen te zijn in de werkzaamheid van ginseng tussen mensen die een westerse- en een oosterse voeding consumeren.

De biologische beschikbaarheid van de actieve stoffen in Amerikaanse ginseng (Panax quinquefolius) is laag. Dit betekent dat het lichaam niet direct de gezonde stoffen in ginseng tot zijn beschikking heeft. Het lichaam beschikt over verschillende mechanismen om stoffen om te zetten, waarin de lever een grote rol speelt. De darmflora blijkt echter ook steeds vaker van belang te zijn.

In het geval van ginseng zijn de darmbewoners zelfs cruciaal voor de werkzaamheid van de plant. De gezonde stoffen in ginseng worden door de darmbacteriën omgezet in actieve stoffen waar het lichaam iets mee kan. Maar die omzetting blijkt sterk afhankelijk te zijn van de samenstelling van de darmflora.

De werkzaamheid van ginseng

Chinese onderzoekers vergeleken de aanwezigheid van verschillende werkzame stoffen in ginseng bij mensen die een westers voedingspatroon hadden of oosterse voeding consumeerden. Uit de studie bleek dat mensen die een oosterse voeding gebruikten een veel grotere hoeveelheid van de stof ginsengoside Rb1 in hun bloed hadden, maar een veel langere concentratie van verbinding K.

Ginsengoside Rb1 heeft effecten op het hormonale systeem, waar verbinding K juist beschermende effecten heeft bij kanker. Dit betekent dat het beschermende effect van ginseng groter is als men een westerse voeding gebruikt. De hormonale effecten die toegedicht worden aan ginseng zijn in de westerse wereld echter mogelijk een stuk kleiner. De onderzoekers geven aan dat de werkzaamheid beïnvloed kan worden door de samenstelling van het microbioom aan te passen. Voorlopig rijst echter de vraag in hoeverre de wetenschappelijke studies die gedaan zijn met ginseng in Azië vertaalt kunnen worden naar gebruik van de plant door westerlingen. Vervolgonderzoek is daarom zeker nodig.

Bron: Biomed Chromatogr. 2017 Apr;31(4).