Wiegendood: meer dan één dode komt vaker voor

Ten opzichte van het verschijnsel wiegendood heeft de Britse jurisprudentie en medische wereld nogal eens onterecht onschuldige burgers veroordeeld. De redenatie luidde: één geval van wiegendood thuis is tragisch, maar twee of meer is verdacht. Op grond daarvan zijn Britse moeders tot gevangenisstraf veroordeeld nadat een of meer van hun kinderen op onverklaarbare wijze in de wieg waren overleden.
Nieuw onderzoek verdedigt echter de stelling dat ook meer gevallen van wiegendood in hetzelfde gezin heel goed een natuurlijke oorzaak kunnen hebben. Onderzoekers aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine kwamen tot deze conclusie nadat ze de gegevens hadden bestudeerd van gezinnen waar zich één of meer gevallen van wiegendood hadden voorgedaan. Deze gegevens waren dankzij het Care of Next Infant (CONI)-programma vastgelegd. In de gezinnen van de 6373 jonge sterfgevallen in de CONI-dossiers werden in een later stadium nog 57 doden gemeld. Hiervan werden er negen als ‘onvermijdelijk’ geclassificeerd, maar 48 gevallen waren ‘onverwacht’. Slechts twee sterfgevallen in de CONI-dossiers waren het gevolg van moord. Dit bleek dus veel minder vaak voor te komen dan uit voorgaande onderzoeken naar voren kwam, waarin het aantal gevallen van moord maar liefst op 30 procent uitkwam. In sommige gevallen waren de onderzoekers het erover eens dat er geen ‘optimale zorg’ was geboden, maar dit had niet tot de dood geleid.
De gedachte dat een tweede wiegendood waarschijnlijk op moord duidt, is gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat een tweede keer zeldzaam is. De onderzoekers concluderen echter dat een tweede geval van wiegendood in hetzelfde gezin vaker voorkomt dan men beseft en dat een ruime meerderheid – 40 van de 45 en 18 van de 20 gevallen in de twee dossiers die het onderzoeksteam raadpleegde – een natuurlijke doodsoorzaak had.4
4 The Lancet, 2005; 365: 29-35