Wijziging schooltijden positief effect op ouders

Minder moe wanneer je kinderen later beginnen op school. Ouders van adolescenten ondervonden deze positieve uitkomsten tijdens een nieuw onderzoek (1) van National Jewish Health uit de Verenigde Staten naar wijzigingen in schooltijden.

Eerder onderzoek (2) van National Jewish Health wees al uit dat scholieren van de basis- en middelbare school minder slaperig waren gedurende de dag wanneer zij ’s ochtends een uur later startten. Volgens deze onderzoekers zorgen slaapveranderingen tijdens de puberteit, waarbij de biologische klok verschuift, ervoor dat het moeilijk wordt om vroeg in slaap te vallen.

Dit nieuwe onderzoek is de eerste studie die gedaan wordt naar het effect van de gewijzigde schooluren op ouders. De onderzoekers werkten samen met Cherry Creek Schools en pasten de schooltijden aan van basis- en middelbare scholen. De basisscholen begonnen een uur eerder en de middelbare scholen een uur later. Ouders van kinderen uit de basisscholen handhaafden hun slaapgewoonten door een uur eerder te gaan slapen en wakker te worden. De ouders van de middelbare scholieren stapten dezelfde tijdstippen in bed, maar konden ’s ochtends langer blijven liggen.

Als gevolg van deze verandering sliepen sommige ouders tot 25 minuten langer per nacht, wat opgeteld veel extra slaap per week betekent, meldden de onderzoekers. Ouders gaven aan voldoende te slapen en overdag minder moe te zijn. Dit zorgde er niet alleen voor dat ouders meer energie hadden, de tieners kwamen ook makkelijker uit bed. De ochtendroutine van de gezinnen verliep hierdoor makkelijker. Volgens de onderzoekers laat dit zien dat het belangrijk is om te bedenken dat het aanpassen van de starttijden van school niet alleen studenten helpt, maar ook het functioneren van het hele gezin.

 

Bronnen
1: Sleep Health, 2021: 08; 003
2: Sleep, 2021: 44; 7