Zelfonderzoek bij borstkanker helpt niet

De officiële aanbeveling dat vrouwen hun eigen borsten onderzoeken op knobbeltjes die op borstkanker kunnen duiden, is wellicht geen goed advies. Misschien doet hij wel meer kwaad dan goed. Bij een recent onderzoek bleek dat zelfonderzoek het aantal sterfgevallen aan borstkanker niet doet afnemen. Onderzoekers van het Nordic Cochrane Instituut in Kopenhagen onderzochten twee groepen vrouwen. Bij de groep vrouwen die zichzelf onderzochten, werden 3406 biopsieën uitgevoerd ten opzichte van 1856 in een groep waarin niemand de eigen borsten onderzocht. Er was echter geen verschil tussen de twee groepen als het ging om het aantal sterfgevallen door borstkanker.
De onderzoekers stellen ook vragen bij het nut van screeningsprogramma’s voor borstkanker. Ze ontdekten dat er per 2000 gescreende vrouwen in een periode van tien jaar, er eentje er langer door leeft. Maar van die 2000 vrouwen zullen er tien ten onrechte de diagnose borstkanker krijgen en dus een overbodige behandeling en de bijbehorende stress.
‘Het is niet duidelijk,’ zo luidde hun conclusie, ‘of screening meer kwaad dan goed doet’3.
3Cochrane Database Syst Rev, 2006; 4: CD001877