Ziekte van Alzheimer door een verdoving?

De standaard verdovende middelen (anaesthetica) die bij operaties gebruikt worden, zijn wellicht een oorzaak van de ziekte van Alzheimer, zo vermoeden een aantal onderzoekers momenteel. Ook denken ze dat deze middelen de ziekte versnellen als die al in een vroeg stadium aanwezig is.
Het komt wel vaker voor dat een patiënt cognitieve problemen heeft als hij na een operatie weer bijkomt. De aanname van artsen is echter altijd geweest, dat ze daar snel van herstellen en geen ziekteverschijnselen hebben op de lange termijn. Maar momenteel denken sommige wetenschappers dat de anaesthetica zelf – met name isofluraan en halothaan, middelen die je moet inademen – veel meer kwaad kunnen dan ooit is vermoed. Ze kunnen wellicht zelfs de ziekte van Alzheimer veroorzaken.
Tot op heden zijn deze vermoedens alleen nog op dieren getest. Het bleek dat muizen na blootstelling aan isofluraan significante mentale aftakeling vertoonden.
Dergelijke problemen treden wellicht niet alleen op bij de middelen isofluraan en halothaan. Ook andere anaesthetica, zoals desfluraan en sevofluraan, die chemisch allemaal op elkaar lijken, zouden wel eens soortgelijke schade kunnen aanrichten.
Een van de onderzoekers zei dat patiënten en artsen niet meteen in paniek moesten raken, al gaf hij toe dat deze eerste onderzoeksresultaten ‘alarmerend’ zijn9.
9JAMA, 2007; 297: 1760