Ziekte van Lyme: test is gokwerk

De tests voor de ziekte van Lyme zijn zo ongevoelig dat ze bijna de helft van de gevallen missen. Zelfs de tests die door officiële instanties zijn goedgekeurd, zoals de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), missen gemiddeld 88 op de 200 gevallen.
Dat betekent dat je even goed een munt kunt opwerpen, aldus de Lyme and Associated Diseases Society, en dat er velen met deze ziekte rondlopen zonder het te weten5. In Nederland wordt door een aantal deskundigen ontraden alleen af te gaan op een testuitslag en deze te gebruiken om patiënten van behandeling uit te sluiten, maar hierover is binnen de medische wereld helaas geen overeenstemming.
5BMJ, 2007; 335: 1008