Ziekte van Parkison en pesticiden

Bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte zijn wellicht een directe oorzaak van de ziekte van Parkinson, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Als gevolg daarvan kunnen boeren en mensen die op een boerderij werken en geregeld blootgesteld zijn aan deze stoffen, een verhoogd risico hebben ten opzichte van de normale populatie.
Herbiciden en insecticiden, met name die met organochlorine en organofosfor, verhogen het risico van de ziekte van Parkinson ‘significant’, aldus de onderzoekers. Grondwater, waarvan ook vaak gedacht is dat het een oorzaak van de ziekte was, bleek geen negatief effect te hebben. De onderzoekers baseerden hun conclusies op 319 gevallen van de ziekte van Parkinson11.
11BMC Neurology, 2008; 8: 6