Zink vermindert oorsuizen

Mensen met tinnitus (oorsuizen) bemerkten een aanzienlijke afname van het suizen toen zij dagelijks een zinksupplement van 50 mg namen. Na twee maanden vertoonde 46 procent van de mensen die extra zink namen, zowel een meetbare als een subjectieve verbetering vergeleken met proefpersonen die een placebo kregen.8
8 Otol Neurotol, 2003; 24: 86-9