Zogenaamd lage dosis straling kan kanker veroorzaken

Er bestaat niet zoiets als veilige röntgenstraling. Het blijkt dat zelfs lage doses – zoals bij routinescreeningsonderzoek – het risico op kanker verhogen.
Artsen namen aan dat de standaardröntgentechnieken, waaronder computertomografie (CT) en angiografie, veilig waren vanwege het lage stralingsniveau. Vandaar dat dit regelmatig werd gebruikt voor routinebeeldonderzoek.
Maar het is helemaal niet veilig, zeggen onderzoekers van het McGill University Health Centre in Montreal (Quebec), Canada. Zij analyseerden de ziektegeschiedenis van 82.861 hartpatiënten die minimaal één scan hadden gehad na een hartaanval. Ongeveer 15 procent van hen (12.020 patiënten) hadden kanker gekregen en bij twee derde daarvan betrof dat kanker van de borst- of buikstreek – het lichaamsgedeelte dat was onderzocht.
Hun aanbeveling is dat artsen nog eens moeten nadenken over de manier waarop zij hun patiënten screenen. De huidige gang van zaken zou wel eens een populatierisico kunnen vormen.
BRON: Can Med Assoc J, 2011; doi: 10.1530/cmaj.101885