Zonder schulden goed voor functioneren van uw brein

Doorlopend zorgen over geld kan tot veel stress leiden. Dat is schadelijk voor uw mentale gezondheid. Een recente studie laat zien dat een mens er veel baat bij heeft als hij er alles aan doet om schulden af te lossen.

Laag inkomen

De studie is uitgevoerd door wetenschappers van de Nationale Universiteit van Singapore. Aan het onderzoek werkten 200 respondenten met een laag inkomen mee. De onderzoeksvragen richtten zich op de cognitieve vaardigheden en besluitvaardigheid van de deelnemers gerelateerd aan angstgevoelens. Deze vragen werden gesteld voor en nadat de deelnemers financieel in staat waren gesteld om deels wat aan hun schulden te doen.

Arm zijn is zwaar

De onderzoekers ontdekten dat het gemiddelde foutpercentage bij de cognitieve testen daalde van 17 procent naar slechts 4 procent nadat de schulden gedeeltelijk waren afgelost. Bij de respondenten die aanvankelijk angstgevoelens hadden aangegeven, namen deze af van 78 procent naar 53 procent. De onderzoekers constateerden daarnaast dat de neiging van de deelnemers om zich te laten verleiden door onmiddellijke honorering verminderde van 44 procent naar 33 procent. In plaats hiervan kozen de deelnemers meer voor doelen op de lange termijn. Dat laat volgens de onderzoekers zien dat het moeilijk is om juiste beslissingen te nemen wanneer er weinig financiële bandbreedte is.

PNAS April 9, 2019 116 (15) 7244-7249