Zyvoxid doodsoorzak na infectie katheters

Het antibioticum Zyvoxid leidt tot de dood bij patiënten die ermee behandeld worden voor infecties door een katheter.
Uit een recent onderzoek blijkt dat Zyvoxid het overlijdensrisico sterk doet toenemen ten opzichte van andere antibiotica wanneer het wordt toegediend aan mensen die een katheter hebben die geïnfecteerd is met Gramnegatieve bacteriën (een groep bacteriën waaronder de soorten Escherichia coli, Vibrio cholerae, Haemophilus influenzae en Pseudomonas aeruginosa).
Wellicht niet verbazend is dan ook dat dit middel dan ook nooit is toegelaten voor toepassing bij infecties met Gramnegatieve bacteriën7.
7www.fda.gov/cder/drug/infopage/linezolid/default.htm